Wdrożenie

Jak wdrożyć Aplikację?

Wdrożenie Plansoft.org przebiega wg schematu:
1. Uczelnia zapoznaje się z dwoma filmami dostępnymi na stronie Plansoft.org.
2. W przypadku zainteresowania organizowane jest godzinne demo, podczas którego prezentowana jest Aplikacja i udzielane są odpowiedzi na pytania. Demo odbywa się zdalnie.
3. Uczelnia przesyła pliki excel z danymi do załadowania do programu (siatka godzinowa, wykładowcy, grupy, sale, przedmioty, formy zajęć, ew. inne informacje np. struktura grup, którzy wykładowcy prowadzą które przedmioty, lista planistów).
4. Aplikacja jest instalowana na Państwa serwerze. Ładujemy do bazy danych przekazane pliki excel.
5. Przy zakupie pakietu wsparcia: Przeprowadzane jest jednodniowe, wszechstronne szkolenie dla Planistów w Uczelni. Infolinia jest dla Państwa dostępna 24 godziny na dobę.

Program Plansoft.org- cennik

Wycenę systemu wykonujemy na podstawie liczby aktywnych planistów (nie wliczamy osób, które tylko czytają plany).
Kwota wynosi 5330 zł netto za pierwszego planistę plus 2132 zł za każdego kolejnego.
Licencja jest jednorazowa i dożywotnia.
Podana kwota obejmuje wdrożenie produktu (instalacja, import danych, szkolenie wstępne) oraz wsparcie przez okres jednego roku.
Istnieje możliwość wykupienia wsparcia na więcej lat.

Opłata jest jednorazowa, brak opłat comiesięcznych. Nieograniczona liczba wykładowców, grup i zasobów, dla których planowane są zajęcia.

Program objęty jest roczną gwarancją.

Pakiet wsparcia

  • doraźna pomoc dla użytkowników systemu (asysta 24h)
  • pomoc w wykonywaniu zestawień i raportów
  • analiza potrzeb Uczelni
  • pobieranie aktualizacji programu – bezpłatnie
  • pomoc techniczna, administracja serwerem bazy danych Oracle
  • pomoc w skonfigurowaniu wykonywania kopii bezpieczeństwa
  • wykonywanie niewielkich zmian w kodzie programu

Pakiet wsparcia można wykupić w kolejnych latach (w pierwszym roku pakiet wsparcia wliczony jest w cenę), opłata wynosi 351 zł za miesiąc za każdego użytkownika systemu. Minimalny okres świadczenia usług wsparcia wynosi 6 miesięcy, najdłuższy to 2 lata.


Plansoft.org funkcjonuje z każdą wersją systemu operacyjnego począwszy od Windows XP a skończywszy na Windows 11.
Program współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, w tym również z darmową wersją XE.


Dodaj komentarz