Informacje

Kliknij tutaj aby przejrzeć aktualności na Facebooku

Utwórz harmonogram zajęć na swojej Uczelni, korzystając z profesjonalnego narzędzia. Zintegruj się z innym oprogramowaniem uniwersyteckim. Zapomnij o Excelu. Zapomnij o błędach w planowaniu. Uwolnij swoje życie od stresu.
Plansoft.org to program do ręcznego układania rozkładów zajęć przez jednego lub wielu planistów. Gotowy rozkład jest udostępniany za pomocą kalendarzy elektronicznych, za pomocą stron www lub jest przesyłany do innych systemów, takich jak USOS lub Bazus.

Dlaczego Plansoft.org? Dzięki Aplikacji już nigdy więcej nie przydzielisz omyłkowo tej samej sali do dwóch różnych zajęć. Z łatwością zaplanujesz bezbłędnie zajęcia dla grup wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, seminaryjnych, a program nie pozwoli na wystąpienie konfliktów. Zdefiniujesz relacje pomiędzy grupami, które są używane do wykrywania kolizji. Zaplanujesz zajęcia w tygodnie parzyste i nieparzyste. Oznaczysz zajęcia, które nie zostały zrealizowane. Przechowasz w systemie informacje o dodatkowych zasobach, ulubionych terminach wykładowców. Nie musisz więcej pamiętać o powiadamianiu o zmianach w rozkładach zajęć – powiadomienia wysyłane są automatycznie. Plansoft.org to ekosystem pozwalający na korzystanie ze wspólnej puli zasobów wielu planistom, a wprowadzane zmiany są widoczne dla innych planistów natychmiast. Zajęcia trzymane są w relacyjnej bazie danych, na sprzęcie Uczelni, dzięki czemu można łatwo analizować dane oraz integrować system z innymi systemami Uczelni.

Plansoft.org w skrócie

Tak wygląda aplikacja do planowania zajęć z punktu widzenia Planisty

A tak wygląda gotowy rozkład zajęć w telefonie Studenta lub Wykładowcy

Rozkłady mogą być również publikowane metodą tradycyjną, na stronach Uczelni.
Program posiada wbudowany moduł pozwalający na analizę zajęć pod wieloma względami.
Na tej samej bazie danych może pracować dowolna liczba planistów.
Zainteresowany? Skontaktuj się z nami.