FAQ

Lista najczęściej zadawanych pytań

1. Jak wiele osób jednocześnie może planować zajęcia?
Zajęcia mogą być planowane jednocześnie przez dowolną liczbę osób.
Program na bieżąco weryfikuje rozkłady zajęć i uniemożliwia powstanie konfliktów polegających na użyciu tego samego zasobu wielokrotnie w tym samym czasie.

2. Czy program można użyć w szerszym aspekcie planowania, np. do planowania dyżurów?
Tak. Program można użyć do planowania zarówno rozkładów zajęć, jak również do rezerwowania sal wykładowych, ciągów klimatyzacyjnych, innych zasobów, do planowania dyżurów nauczycielskich, ale także do planowania np. służb, patroli, absencji.
W programie możemy tworzyć nowe formy rezerwacji (np. absencja), a dla zasobów można definiować atrybuty, opisujące te zasoby(np. rozmiar dysku twardego wypożyczanego laptopa).

Jedynym ograniczeniem jest ustalana na sztywno siatka godzinowa.
Jest to ograniczenie a jednocześnie ułatwienie, ponieważ dzięki temu planiści planują zajęcia na bazie tabeli z określoną liczbą kolumn i wierszy, co ułatwia np. dodawanie zajęć cyklicznych.

3. Czy program sam układa rozkłady zajęć?
Program dedykowany jest dla uczelni, które podczas planowania z założenia muszą uwzględniać wiele, trudnych do zdefiniowania ograniczeń. Należą do nich np. odległości pomiędzy salami wykładowymi. Z tego powodu program nie układa sam planów zajęć.
Niemniej jednak wstępny plan zajęć może zostać wygenerowany w ramach umowy serwisowej.
System może ponadto zostać zasilony przez inny system, struktura tabel Plansoft.org jest bowiem jawna,stosunkowo prosta i dobrze udokumentowana.
Rozkłady zajęć są tworzone ręcznie za pomocą ergonomicznego, łatwego w użyciu interfejsu użytkownika, który pozwala m.in. na planowanie całych pasków zajęć, kontrolowanie liczby zaplanowanych zajęć, kopiowanie rozkładów lub ich fragmentów, przesyłania zajęć itd.

Dodaj komentarz