Wdrożenie

Jak wdrożyć Aplikację?

Wdrożenie Plansoft.org przebiega wg schematu:
1. Uczelnia zapoznaje się z dwoma filmami dostępnymi na stronie Plansoft.org.
2. W przypadku zainteresowania organizowane jest godzinne demo, podczas którego prezentowana jest Aplikacja i udzielane są odpowiedzi na pytania. Demo odbywa się zdalnie.
3. Uczelnia przesyła pliki excel z danymi do załadowania do programu (siatka godzinowa, wykładowcy, grupy, sale, przedmioty, formy zajęć, ew. inne informacje np. struktura grup, którzy wykładowcy prowadzą które przedmioty, lista planistów).
4. Aplikacja jest instalowana na Państwa serwerze. Ładujemy do bazy danych przekazane pliki excel.
5. Przy zakupie pakietu wsparcia: Przeprowadzane jest jednodniowe, wszechstronne szkolenie dla Planistów w Uczelni. Infolinia jest dla Państwa dostępna 24 godziny na dobę.

Program Plansoft.org- cennik

Informacja praktyczna.
Z reguły wycenę systemu wykonujemy na podstawie liczby aktywnych planistów (nie wliczamy osób, ktore tylko czytaja plany).
Kwota wynosi 4500zł netto za pierwszego planistę plus 1500zl za każdego kolejnego. 
Licencja jest jednorazowa i dożywotnia. Aby moc pobierać aktualizacje w latach przyszłych to trzeba mieć umowe wsparcia.
Domyślnie oferujemy roczną licencje i oraz wdrożenie produktu. 
Istnieje możliwość wykupienia licencji na więcej lat.
Plansoft.org – bezterminowa licencja na użytkowanie programu (za planistę) + instalacja + roczny pakiet wsparcia + szkolenie wstępne + bezpłatne aktualizacje przez rok w cenie 4500 zł + VAT

Opłata jest jednorazowa, brak opłat comiesięcznych. Nieograniczona liczba wykładowców, grup i zasobów, dla których planowane są zajęcia.

Program objęty jest roczną gwarancją.

Plansoft.org – bezterminowa licencja na użytkowanie programu (za planistę) bez pakietu wsparcia dla użytkownika bez bezpłatych aktualizacji, nieograniczona liczba wykładowców, grup i zasobów, dla których planowane są zajęcia, roczna gwarancja w cenie 1500 zł + VAT

Pakiet wsparcia

  • doraźna pomoc dla użytkowników systemu (asysta 24h)
  • pomoc w wykonywaniu zestawień i raportów
  • analiza potrzeb Uczelni
  • pobieranie aktualizacji programu – bezpłatnie
  • pomoc techniczna, administracja serwerem bazy danych Oracle
  • pomoc w skonfigurowaniu wykonywania kopii bezpieczeństwa
  • wykonywanie niewielkich zmian w kodzie programu

Pakiet wsparcia można również wykupić niezależnie od licencji, opłata wynosi 270zł za miesiąc za każdego użytkownika systemu.
Wykupienie usług serwisowych nie jest wymagane. Minimalny okres świadczenia usług wsparcia wynosi 6 miesięcy.


Plansoft.org funkcjonuje z każdą wersją systemu operacyjnego począwszy od Windows XP.

Program współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, w tym również z darmową wersją XE.

Dodaj komentarz