Cennik

Program Plansoft.org

Plansoft.org – bezterminowa licencja na użytkowanie programu (za planistę) + instalacja + roczny pakiet wsparcia + szkolenie wstępne + bezpłatne aktualizacje przez rok w cenie 4500 zł + VAT

Opłata jest jednorazowa, brak opłat comiesięcznych. Nieograniczona liczba wykładowców, grup i zasobów, dla których planowane są zajęcia.

Program objęty jest roczną gwarancją.

Plansoft.org – bezterminowa licencja na użytkowanie programu (za planistę) bez pakietu wsparcia dla użytkownika bez bezpłatych aktualizacji, nieograniczona liczba wykładowców, grup i zasobów, dla których planowane są zajęcia, roczna gwarancja w cenie 1500 zł + VAT

Pakiet wsparcia

  • doraźna pomoc dla użytkowników systemu (asysta 24h)
  • pomoc w wykonywaniu zestawień i raportów
  • analiza potrzeb Uczelni
  • pobieranie aktualizacji programu – bezpłatnie
  • pomoc techniczna, administracja serwerem bazy danych Oracle
  • pomoc w skonfigurowaniu wykonywania kopii bezpieczeństwa
  • wykonywanie niewielkich zmian w kodzie programu

Pakiet wsparcia można również wykupić niezależnie od licencji, opłata wynosi 270zł za miesiąc za każdego użytkownika systemu.
Wykupienie usług serwisowych nie jest wymagane. Minimalny okres świadczenia usług wsparcia wynosi 6 miesięcy.


Plansoft.org funkcjonuje z każdą wersją systemu operacyjnego począwszy od Windows XP.

Program współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, w tym również z darmową wersją XE.

Dodaj komentarz